เว็บสล็อตวันเด็กสากล : ส่งเสริมความปลอดภัยของเยาวชนในวงการกีฬา

เว็บสล็อตวันเด็กสากล : ส่งเสริมความปลอดภัยของเยาวชนในวงการกีฬา

คณะทำงานเว็บสล็อตปกป้องคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศในกีฬาได้เปิดตัวแคมเปญสำหรับวันที่ 20 พฤศจิกายนในปี พ.ศ. 2497 องค์การสหประชาชาติได้ก่อตั้งวันเด็กสากล ซึ่งจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในระดับสากล 

การตระหนักรู้ในหมู่เด็กทั่วโลก และปรับปรุงสวัสดิภาพเด็ก

20 พฤศจิกายนยังเป็นวันครบรอบวันสำคัญสองวันในการส่งเสริมสิทธิเด็ก ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2502 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 ข้อตกลงหลังนี้เป็นสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รับรองอย่างแพร่หลายที่สุด และควบคู่ไปกับสิทธิเด็ก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีชีวิต สุขภาพ และการคุ้มครองจากความรุนแรง เป็นการประดิษฐานสิทธิในการเล่นเนื่องในวันดังกล่าว คณะทำงานปกป้องเด็กในการกีฬาสากล ได้ออกแคมเปญส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กในการเล่นกีฬา กีฬาและการเล่นเป็นประโยชน์ต่อเด็กในหลายๆ ด้าน แต่เราก็ทราบด้วยว่ากรณีของการล่วงละเมิดเกิดขึ้น 

คณะทำงานซึ่ง sportanddev เป็นสมาชิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อทำให้เด็กปลอดภัยยิ่งขึ้น และองค์กรด้านกีฬาทั่วโลกก็เป็นสมาชิก กลุ่มได้เปิดตัวชุดการป้องกันในปี 2014 ซึ่งได้รับการออกแบบให้ดำเนินการโดยองค์กรระดับสากลเพื่อรับประกันความปลอดภัยของเด็ก แคมเปญ 20 พฤศจิกายนจะสร้างความตระหนักในหัวข้อและส่งเสริมการใช้การป้องกันวิธีการมีส่วนร่วมคณะทำงานได้เผยแพร่ข้อความที่คุณสามารถใช้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อส่งเสริมแคมเปญและการป้องกัน เวอร์ชันภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยรูปภาพที่คุณสามารถใช้ได้ จะอยู่ในโปสเตอร์แคมเปญ คำแปลของข้อความในภาษาอื่นๆ อีก 11 ภาษามีอยู่ทางด้านขวามือของบทความนี้ภายใต้ ‘ไฟล์’ ติดตาม #safeinsport ทาง Facebook และ Twitter เพื่อดูว่าคนอื่นๆ ทำอะไรเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ 

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่

การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวม

แล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชนในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่นแอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้ว ?ชุมชนกีฬาที่ใหญ่ขึ้นจะเผชิญกับการระดมทุนที่ลดลงและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYD

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการลงทุนตามเป้าหมายและความเข้าใจใน PYD เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม และส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี กระตือรือร้น และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ระดับ m eso การฟื้นฟูชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การอยู่ร่วมกัน และการรวมเป็นพื้นที่โฟกัสบางส่วน สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ เช่น NPO และโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่มี โปรแกรมจะต้องได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงและความต้องการที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ แม้จะมีความท้าทายเชิงโครงเว็บสล็อต